අපේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද

නොමිලේ දැන්වීම් සඳහා දැන්වීම් පොත භාවිතා කරන්නේ කෙසේද.

1. දැන්වීමක් පළ කිරීම සඳහා
    Adbook.lk වෙබ් අඩවියේ දැන්වීමක් පළ කිරීම ඉක්මන් හා පහසුය! "දැන්වීමක් පළ කරන්න" බොත්තම ක්ලික් කර උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.
ඔබ දැනටමත් ගිණුමට පිවිසී නොමැති නම්, ඔබට දැන්වීම් පළකිරීමේ පෝරමය පුරවා සිටියදී ගිණුමට පිවිසීමට හෝ 
ගිණුමක් නොමැති නම්,ඔබ නව ගිණුමක්  ලියාපදිංචි වීමට අවශ්ය වනු ඇත.
ඉදිරිපත් කර ඇති පසු ඔබේ දැන්වීම සජීවීව වනු ඇත.

2. සංස්කරණය කිරීම, ඔබේ දැන්වීම ඉවත් කිරීම
      දැන්වීමක් සංස්කරණය කිරීම හෝ මකා දැමීම සඳහා කරුණාකර ඔබගේ ගිණුමේ ප්රදේශයට ගොස් ඔබේ
 දැන්වීම තෝරන්න පසුව ඔබේ දැන්වීම තෝරා ගන්න.  ඔබට අවශ්ය පරිදි සංස්කරණය හෝ  ඉවත් කිරීම  කරන්න
.
3. ඔබගේ මුරපදය වෙනස් කිරීම
          ඔබ ඔබේ මුරපදය අමතක වී ඇති නම් හෝ  එය නැවත සැකසීමට අවශ්ය නම් හෝ ආරක්ෂක හේතූන් සඳහා වෙනසක් සිදු කිරීමට අවශ්ය නම්, ඔබගේ adbook.lk  රහස්පදය වෙනස් කිරීමට පහසුය. ඔබගේ ගිණුම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, සෑම විටම අපි  ඔබගේ අනන්යතාව විද්යුත් තැපැල් භාවිතා කර තහවුරු කරන්නෙමු.
ඔබගේ මුරපදය වෙනස් කිරීම සඳහා, පහත ඇති බොත්තම තෝරා ඉන්පසු පහත පියවර අනුගමනය කරන්න:
       ඔබේ මුරපදය අමතකද? පිවිසුම් පිටුවෙහි සබැඳියතෝරා ගන්න.        
       මුරපදය නැවත සකසන්න.
 
ඔබට වැඩිදුර ප්රශ්න ඇත්නම්, කරුණාකර info@adbook.lk අමතන්න
 
 
ඇතුළුවන්න
මුර පදය අමතකද? Remind