මෙහි එන දැරිය හැකි බව ණය ඔබේ ජීවිතය වෙනස් වනු ඇත ස

  • Save as PDF Save as PDF
  • Report broken listing Cancel my report
  • View QR Code View QR Code
Description
මෙහි එන දැරිය හැකි බව ණය ඔබේ ජීවිතය වෙනස් වනු ඇත සදහටම

මම ඔප්පු, ඔබ ණය සඳහා රාජ්ය අංශයේ හා පුද්ගලික අවශ්ය කරන මූල්ය ආධාර අඩු පොලී අනුපාත 3% ක්. පිළිගත හැකි ණය, මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි ඉතා සරල ලබා ගැනීම සඳහා ණය, මම ලබා සිට රු 200 000 දක්වා රු 263 075 000 රු. මම පිළිතුරු ඔබගේ සියලු ණය ඉල්ලීම් සඳහා පහත සඳහන් ඊ-තැපැල් ලිපිනය:  ziskatuver@gmail.com
Reference Number
RF760764
District
kandy
City
Pilimathalawa
contact number
Your Friend’s Name *
Your Friend’s Email *
Name
Email
Message
Enter your report
Loading...
Are you sure you want to cancel your report?
Sign in
Forgot your password? Remind