හොරණට නුදුරින් පර්චස් 26.5ක ඉඩමක් විකිණීමට අැත.

  • Category
  • Posted
    Sep 18, 2018
  • Views
    219
  • Save as PDF Save as PDF
  • Report broken listing Cancel my report
  • View QR Code View QR Code
180,000.00 RS
Property for
Sale
land type
commercial land
land size
26.5 perches
Posted
Sep 18, 2018
Price
can be negotiable
Description
හොරණ මතුගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ හොරණට නුදුරින් මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභාව අසල පර්චස් 26.5ක ඉඩමක් විකිණීමට අැත. පර්චස් 1ක් රු.180,000කි.
City
Kaluthara
contact number
Your Friend’s Name *
Your Friend’s Email *
Name
Email
Message
Enter your report
Loading...
Are you sure you want to cancel your report?
Sign in
Forgot your password? Remind